Wijs Communicatie Contact opnemen met Wijs Communicatie

Online petitie: klimaatpetitie.nl

Online petitie: klimaatpetitie.nl

Voor Mobilisation voerden we campagne tegen het hoger beroep van de overheid in de Klimaatzaak.

De rechtbank in Den Haag deed in juni 2015 een opmerkelijke uitspraak in de Klimaatzaak, aangespannen door Urgenda. De rechtbank vond dat de Nederlandse Staat de plicht heeft om zijn burgers te beschermen tegen de gevaren van klimaatverandering, en daarom meer moet doen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. In een reactie liet het kabinet weten de uitspraak te bestuderen en mogelijk in beroep te gaan tegen die uitspraak.

Ga niet in beroep, ga aan de slag!

Om te voorkomen dat er tijd verloren zou gaan met een slepend beroep in deze zaak, riep milieuorganisatie Mobilisation de regering op om niet in beroep te gaan, maar aan de slag te gaan met versnelde uitvoering van het Energieakkoord. Wij waren verantwoordelijk voor de hele campagne rond de online petitie Klimaatpetitie.nl.

Online petitie

Tijdens de campagne werden diverse middelen ingezet, waaronder e-mail, free publicity, en social media. De petitie leverde ongeveer tweeduizend handtekeningen op, maar leidde niet tot het gewenste resultaat: in september 2015 stelde de Nederlandse Staat beroep in tegen het Klimaatvonnis.


Overzicht portfolio

home